همکاران مدیریت آموزش

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد حسین جمالی رئیس اداره خدمات آموزشي

32113234

عبدالمجید سراقی کارشناس خدمات آموزشی 32113233
بهزاد رضائی کارشناس خدمات آموزشی 32113232
احمد اسماعیلی طاهری رئیس اداره امتحانات 32113230
حميد روحاني کارشناس بايگاني اداره امتحانات 32113229
حمیدرضا ابراهیمی منش کارشناس مسئول اداره امتحانات 32113229
ناصر محمدي کارشناس مسئول برگزاري كلاس‌ها 32113302
جواد علی پور رئیس اداره دانش‌آموختگان 32113235
غلامرضا صادقی منش کارشناس مسئول اداره  دانش‌آموختگان 32113236
محمد رضا فخار کارشناس امور دانش‌آموختگان 32113227