همکاران دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
مجید نجاتی کارشناس مسئول اطلاعات و آمار 32113109
سید احمد سجادی مقدم کارشناس مسئول سنجش و ارزیابی

32113121

سعید دره شیری كارشناس مسؤل برنامه‌ريزي ودبير اجرايي شوراي سياستگذاري معاونت آموزش 32113228
جواد خبازی كارشناس برنامه‌ريزي 32113109