معرفی مدیران سابق مدیریت آموزش

ش نام از سال تا سال رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1 حجت‌الاسلام والمسلمين آقای حسني 1375 1384 حوزوي سطح 4
2 حجت‌الاسلام والمسلمين آقای نمازي 1384 1384 حوزوي  
3 حجت‌الاسلام والمسلمين آقای مطیعی 1385 1388  حوزوی کارشناسي ارشد
4 حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسینی کیا 1388 1395 فلسفه کارشناسی ارشد