معاون آموزشی

حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمد صادق موسوی نسب قمی