مدیر پشتیبانی

احمد محمدی

فرزند محمد صادق متولد 1352 از استان گلستان در سال 1375 از دانشگاه مازندران با مدرک لیسانس مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شد و در سال 1377 جهت ادامه زندگی به قم عزیمت نمود و در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مشغول به خدمت شد. درحال حاضر ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی می باشد.

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس ریاضیات و آمار مقدماتی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

سوابق اجرایی:

فعالیتها و تجارب موفق ایشان در طی 15 سال خدمت در موسسه به شرح ذیل می باشد:

کارشناس مسئول آزمایشگاه زبان

مسئول گروه برنامه ریزی دفتر ارزیابی و برنامه ریزی آموزش

رابط بودجه معاونت آموزش

کارشناس دروس عمومی ریاضی و آمار موسسه