مدیر پذیرش


جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدي عباسي

از سال 73 - 72 دروس مقدمات رادر حوزه علميه دارالحكمه اصفهان شروع كردم وتا پايان پايه هفتم ادامه دادم سپس در سال تحصيلي 80 - 79 همزمان با پذيرش در دوره كارشناسي مؤسسه در رشته حقوق به قم مهاجرت نمودم و پايه 8 تا 10 را در دروس فقه و اصول اساتيدي همچون آقاي استادي، عليدوست، اميني، واعظي و پس از آن در سال 83 در دروس خارج آيات عظام تبريزي (ره)،گنجي، مددي شركت داشته‌ام همچنين پس از اتمام مقطع كارشناسي مؤسسه در سال 85در مقطع ارشد رشته حقوق جزا پذيرفته شده و در حال حاضر مشغول به تدوين پايان‌نامه مي‌باشم.

مقالات:

مقاله‌اي تحت عنوان مجازات سقط جنين عمدي

موضوع پايان‌نامه در حال تدوين: بررسي فقهي، حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات

سوابق تدريس:

طرح ولايت دانشجويي عنوان فلسفه حقوق در دانشگاه‌هاي فردوسي‌مشهد و دولتي

شهر‌كرد

سوابق اجرايي:

رييس اداره آموزش درسال 88