مدیر آموزش‌های آزاد

حجة الاسلام والمسلمین صفدر الهی راد

 

سوابق تحصیلی

◦دانش‌آموختة حوزة علمیه قم در مقطع خارج
◦کارشناسی رشتة کلام از مؤسسه امام خمینی(ره)
◦کارشناسی ارشد دین‌شناسی مؤسسه امام خمینی (ره)؛ موضوع رساله: نقد و بررسی الهیات پست‌لیبرال جُرج لیندبک
◦دکترای کلام اسلامی با گرایش کلام سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره)

◦ عضو هیأت علمی موسسه
 

سوابق پژوهشی

کتاب‌های منتشرشده و در دست تدوین

1.الهیات پست‌لیبرال: نقد و بررسی ماهیت آموزه‌های دینی از منظر جُرج لیندبک: بهار 1390؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).
2.مبانی اندیشه اسلامی 3 (انسان، راه و راهنماشناسی)، مجموعه نویسندگان 1389 و 1390؛ انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).
3.درسنامه آشنایی با هرمنوتیک: در مرحلة نهایی نظارت و ارزیابی سازمان سمت و معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی(ره).
4.پایان‌نامه دکتری با عنوان: نقد و بررسی نظریه‌های مشروعیت در کلام سیاسی اشاعره.
5.طرح پژوهشی با عنوان: شاخص­های عدالت سیاسی از منظر اسلام در حال تدوین برای پژوهشگاه اندیشۀ سیاسی.

 

مقالات منتشرشده


1.بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، فصلنامه معرفت کلامی، شماره 6.
2.بررسي مسأله صدق در الهيات پست ليبرال، فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت فلسفی، شماره 22.
3.بررسي نگرش زباني - فرهنگي در الهيات پست ليبرال، فصلنامه معرفت کلامی (با رویکرد علمی- پژوهشی)، شماره 1.
4.مسألة شر، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 88.
5.امکان و ضرورت معاد روحانی، ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 178.
6.خداگونگی انسان در آفرینش،‌ ماهنامه علمی- ترویجی معرفت، شماره 123.
7.بررسي ديدگاه تجربه گرايي دينی در تفسير وحي، مجله علمی - تخصصی رواق انديشه، شماره36.

مقالات در دست انتشار

1.بازخوانی معناسناختی مشروعیت سیاسی
2.مشروعیت در کلام سیاسی شیخ مفید
3.نقد مقاله تجربه دینی تألیف احمد نراقی
4.بررسی تطور دیدگاه‌های فلاسفه و متکلمان در باب تجرّد نفس
5.چیستی معاد روحانی

 

کسب امتیاز

کسب نشان شیخ بهایی و رتبة اول پایان‌نامه سال دانشجویی (مقطع کارشناسی ارشد) در سیزدهمین جشنواره پایان‌نامة سال دانشجویی: با عنوان نقد و بررسي الهيات پست‌ليبرال جُرج ليندبک
سوابق تدریس

1.کلام اسلامی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد): مؤسسه امام خمینی(ره)
2.فلسفه دین، مسائل جدید کلامی، کلام اسلامی: دانشگاه معارف و مرکز نیمه‌حضوری وابسته به مؤسسه امام خمینی(ره)
3.کلام جدید: مرکز سطح سه تبلیغ
4.پلوراليسم ديني و تعدد قرائت‌ها: مراکز دانشگاهي و حوزوي
5.انسان، راه و راهنماشناسی: طرح ولایت دانشجویی و دبیران
6.معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی: طرح ولایت دانشجویی و دبیران
7.ولایت فقیه/ نظام سیاسی اسلام: حوزة علمیه، دانشگاه‌ها، مدیران ارشد استان­ها و سپاه.
8.فرجام‌شناسی: فرماندهان انتظامی سراسر کشور
9.مسیحیت‌شناسی انتقادی: دانشگاه قم و سازمان بسیج دانشجویی (تهران)