مدیران سابق معاونت آموزش

ش نام از سال تا سال رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی

1

حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي معصومي

1375

1385

 تاريخ

دکتری

2

حجت‌الاسلام والمسلمين‌ آقاي دکتر احمدحسين شريفي

1385

1386

فلسفه

دکتري

3

حجت‌الاسلام والمسلمين‌ آقاي دکتر سید ابراهیم حسینی

1386

1391 حقوق دکتري