مدیران سابق مدیریت پذیرش

ش نام از سال  تا سال رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1

حجت‌الاسلام و‌المسلمين آقای

 ابوالقاسم باقريان

1381
1388
روان‌شناسي
کارشناسي‌ ارشد