مدیران سابق مدیریت آموزش‌های نیمه‌حضوری

ردیف نام از سال تا سال رشته‌تحصیلی مدرک‌تحصیلی
1 حجت‌الاسلام والمسلمين محمود قطبي 1386 1387 معارف‌اسلامي كارشناسي‌ارشد
2 حجت‌الاسلام والمسلمين فلاح 1387 1388 حقوق كارشناسي‌ارشد
3 جناب سید عبدالحسین میرخلیلی 1389 1390 معارف‌اسلامی کارشناسی‌ارشد
4 جناب آقای عبد الرضا ضرابی 1390 1394 علوم تربیتی کارشناسی ارشد
5 حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسینی کیا ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ فلسفه کارشناسی ارشد