مدیران سابق دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

ردیف نام از سال تا سال رشته‌تحصیلی مدرک‌تحصیلی
1 حجت‌الاسلام والمسلمين محسن منطقی 1378 1386 مدیریت كارشناسي‌ارشد
2 حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی 1387 1390 مدیریت كارشناسي‌