مدارک لازم جهت صدور دانش نامه (اصلي و موقت)

مدارک لازم جهت صدور دانش نامه (اصلي و موقت)

 

1-مراجعه به خدمات آموزش (جهت ارسال نامه پورتالي به دانش آموختگان)

2-مراجعه به امتحانات جهت دريافت پرونده تحصيلي (وارائه آن به دانش آموختگان)

3-ارائه کارت دانش پژوهی

4-گواهی سطح دوحوزه (ارزیابی) برای کارشناسی وسطح سه برای ارشد و دکتري
5-دو قطعه عکس پرسنلی جدید (3*2زمینه سفید)
  * مقطع ارشد و دکتري عکس ملبس الزامي است.
6-يک سری کپي شناسنامه از تمام صفحات و اتباع غير ايراني کپي گذر نامه جديد
  * درصورت تغييرمشخصات شناسنامه و گذرنامه دو سري کپي جديدازتمام صفحات
7-کپي کارت ملی پشت و رو
8-پرداخت فيش  به مبلغ 1500 تومان به شماره حساب(0105973001000) بانک ملی جهت ابطال تمبر و برچسب هولوگرام دانش نامه اصلي

 

توجه :مدت مراحل اجرایی صدور دانش نامه موقت, یک روز و اصلي کمتر از یک سال می باشد.
ساعت مراجعه 7الي14:30         تلفن  32113312   --   32113313

 

درصورت داشتن مدرک رسمي مقطع قبل ،ارائه آن جهت گرفتن اسکن  ونصب هولوگرام الزامي است

 


آدرس  : قم بلوار امين  - بلوار جمهوري اسلامي  - موسسه آموزشي پژوهشي  امام خميني  (ره)  - طبقه سوم  انتهاي را هرو اول  - دانش آموختگان