شرح وظایف مدیریت پذیرش

1. انجام مراحل مختلف تبليغات مربوط به پذيرش دانش‌پژوه با همکاري واحد‌هاي ذي‌ربط مؤسسه
2. ثبت‌نام‌وتشکيل‌پرونده داوطلبان ورود به دوره‌‌هاي مؤسسه بر مبناي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب
3. پاسخ‌گويي به سؤالات داوطلبان و مراجعين پيرامون شرايط ومراحل ثبت نام
4. تمهيد مقدمات براي برگزاري جلسات آزمون کتبي
5. انجام کليه مراحل طراحي سؤالات آزمون
6. برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف
7. هماهنگي با مديريت گروههاي مختلف و مديريت تحصيلات تکميلي براي پذيرش دانش پژوه در مقاطع ارشد و دکتري
8. برنامه‌ريزي برگزاري جلسات آزمون شفاهي با همکاري گروه‌هاي علمي و معاونت تربيتي و فرهنگي و واحد‌هاي ذيربط
9. مکاتبه برای اخذ تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی جهت پذیرفته شدگان و بررسی مدارک واصله
10. پيش ‌بيني بودجه لازم براي مديريت مربوط و ارائه به اداره پشتیبانی آموزش
11. ارائه پيشنهاد در راستاي ارتقاء دانش، مهارت وکارآيي خود و نيروهاي تابعه
12. ارائه گزارش دوره ای به مقام ما فوق
13. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق