شرح وظایف مدیریت آموزش‌های نیمه‌حضوری

  1. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
  2. اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
  3. نظارت بر امور فارغ ‌التحصيلان مديريت مربوط و ارائه گزارش به معاون آموزش
  4. کارشناسي مسائل و مشکلات مربوط به مديريت نيمه حضوري و ارائه راهکار براي آنها در شوراي داخلي با همکاري کارشناسان بر اساس آيين نامه شوراي مذکور
  5. تهيه طرحها و پيشنهادات کارشناسي شده درباره ارتقاي کيفيت و کميت فعاليتها
  6. پيش ‌بيني بودجه سالیانه اداره کل
  7. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
  8. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق