شرح وظایف

1. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه تحصيلات تکميلي ، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
2. اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
3. انجام امور مربوط به مراحل مختلف پايان‌نامه نويسي طبق مقررات
4. انجام اموردانش آموختگان مقطع ارشد و دکتري
5. برنامه‌ريزي و انجام امور مربوط به پذيرش آزمون‌هاي دکتري با همکاري گروه‌هاي مختلف و مديريت‌ پذيرش
6. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
7. پيگيري برنامه هاي مختلف در راستاي ارتقاء کيفيت دوره هاي تحصيلات تکميلي
8. بررسي سؤالات آزمون جامع از نظر استانداردهاي ‌آزمون سازي ‌با همکاري کارشناسان مربوط
9. نظارت بر طرحهای آموزشی خاص مانند طرح آموزش پژوهش محور و ...
10. ‌برگزاري ‌شوراي‌ تحصيلات‌ تکميلي (دبيري شوراي ‌تحصيلات تکميلي)
11. مطالعه جهت پيشنهاد ايجاد رشته هاي جديد، به ويژه گرايش هاي ميان رشته اي با همکاري دفتر برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي و گروه¬هاي آموزشي
12. تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت خود و نيروهاي تابعه
13. پيش ‌بيني بودجه سالیانه اداره کل
14. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
15. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق