تماس با ما

جهت تماس با معاونت آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‌از اطلاعات تماس زیر استفاده نمایید:

شماره تلفن دفتر معاونت : ۳۲۱۱۳۱۱۰ - ۳۲۱۱۳۱۰۳

آدرس معاونت :‌قم، بلوار جمهوری اسلامی،‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - طبقه اول