اداره پشتیبانی اساتید

محسن آخوندی
رئیس اداره پشتیبانی اساتید
جناب آقای محسن آخوندی با سابقه 15 سال خدمت در موسسه رئیس اداره امور اساتید می باشند . ایشان در طی این سالها در قسمت های مختلف موسسه و خصوصا معاونت آموزش از جمله مدیریت برنامه ریزی آموزشی موسسه ( کارشناس مسول آمار و اطلاعات آموزش), اداره امتحانات موسسه, اداره پشتیبانی آموزش و اداره امور اساتید مشغول خدمت بوده اند. کار ایشان در اداره امور اساتید مسولیت تنظیم قراداد, محاسبه و تنظیم کارکرد اساتید محترم موسسه می باشد.
تلفن داخلی 218

 

هادی انواری
سابقه کار 6سال
کارشناس مسول امور اساتید
داخلی210