اداره دانش آموختگان

رئيس اداره  دانش آموختگان

جواد علي پور

شرح وظایف

  1. تکمیل پرونده الکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل
  2. صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی، حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  3. صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  4. تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  5. ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  6. صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان

داخلی 235

 

غلامرضا صادقی منش
کارشناس مسئول دانش آموختگان
داخلی236
 

محمد رضا فخار
کارشناس امور فارغ التحصیلان
داخلی227