آيين‌نامه‌هاي وزارت علوم تحقیقات فناوری

پیوستاندازه
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴1.88 مگابایت
آئین نامه آموزش دکتری مصوب ۸۹176.06 کیلوبایت
آئین نامه آموزش کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 142.69 کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دکتری مصوب ۸۸143.07 کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته68.54 کیلوبایت
آئین نامه آموزش‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری53.52 کیلوبایت
آئین نامه ادامه تحصیل فارغ‌الحصیلان رتبه اول دانشگاه ها63.59 کیلوبایت
آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی337.66 کیلوبایت
آئین نامه امکان گذراندن درس‌های اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در کارشناسی ارشد42.27 کیلوبایت
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه94.97 کیلوبایت
آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی120.16 کیلوبایت
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی1.28 مگابایت
آئین نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی271.61 کیلوبایت
آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آمزش عالی و پژوهشی144.08 کیلوبایت
آئین نامه اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی104.91 کیلوبایت
آئین نامه جدید آموزش کارشناسی ارشد62 کیلوبایت
آئین نامه جدید ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی71.71 کیلوبایت
آئین نامه کارشناسی ۹۱2.34 مگابایت
آئین نامه قرارداد بورسیه داخلی موسسات اجرائی با دانشگاه‌ها53.94 کیلوبایت
آئین نامه ستاد تحصیلات تکمیلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی81.47 کیلوبایت
آئین نامه تبدیل گروه علمی به پژوهشکده61.15 کیلوبایت
آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان27.08 کیلوبایت
آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی مقطع کارشناسی318.01 کیلوبایت
آئین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی ویژه دانش‌پژوهان ممتاز ارشد و دکتری69.55 کیلوبایت
آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانش‌پژوهان ممتاز82.76 کیلوبایت
آئین نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها76.15 کیلوبایت
بخشنامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی80.66 کیلوبایت
دستورالعمل بکارگیری نیمه وقت اعضای هیأت علمی72.1 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی آزمون جامع دوره دکتری مصوب نهائی ۷۵70.54 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی اعطای بورسیه دکتری داخل سال ۸۸46.69 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی پذیرش دانشجو برای دوره‌های دکتری داخل78.47 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تسهیلات به متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی70.85 کیلوبایت
دستورالعمل مربوط به صدور گواهینامه دانشنامه و ریز نمرات68.72 کیلوبایت
دستورالعمل اعطای بورسیه دکتری خارج از کشور جهت تأمین هیأت علمی84.07 کیلوبایت
دستورالعمل ارائه تسهیلات خدمت نظام وظیفه به نخبگان و استعدادهای برتر70.05 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی بازنگری یا تدوین برنامه‌های درسی دانشگاه118.59 کیلوبایت
ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه آزاد و سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی65.98 کیلوبایت
نظام‌مند کردن و تسهیل ارتقای مربیان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری68.85 کیلوبایت
نکات مربوط به آئین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی کارشناسی41.19 کیلوبایت
ضوابط و آئین نامه‌های بنیاد ملی نخبگان مصوب ۸۹3.77 مگابایت
تصویب تسهیلات آموزش پیشنهادی برای قهرمانان ورزشی331.33 کیلوبایت