آيين‌نامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی

پیوستاندازه
آئین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور303.8 کیلوبایت
آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی جامعة‌المصطفی96.44 کیلوبایت
آئین نامه آموزشی غیر انتفاعی صدر201.58 کیلوبایت
آئین نامه آموزشی غیر انتفاعی مهر البرز67.11 کیلوبایت
آئین نامه دکتری دانشگاه قم124.31 کیلوبایت
آئین نامه کارشناسی دانشگاه قم93.48 کیلوبایت
آئین نامه مراحل اداری و نگارشی در تصویب،تدوین و دفاع از پایان‌نامه در مقطع ارشد و دکتری236.36 کیلوبایت
آئین نامه اردوهای علمی دانشگاه علم و صنعت58.89 کیلوبایت
آئین نامه شیوه‌ نامه دانشگاه علوم اقتصادی377.98 کیلوبایت
آشنائی با آئین‌ نامه‌‌های بنیاد ملی نخبگان870.15 کیلوبایت
دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی48.71 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تمدید ارشد دانشگاه تربیت مدرس138.06 کیلوبایت
دستورالعمل اجرائی تمدید تحصیلی ارشد دانشگاه تربیت مدرس71.12 کیلوبایت
دستورالعمل جدید پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری66.64 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه سالانه دانشگاه تربیت مدرس59.16 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد در دوره‌های ارشد و دکتری59.28 کیلوبایت
دستورالعمل نحوه مدل سازی دروس تخصصی ارشد و دکتری81.89 کیلوبایت
اطلاعات شرایط لازم برای عضویت در کادر علمی دانشگاه آزاد اسلامی75.42 کیلوبایت
فرم طرح تحقیق پایان‌نامه دانشگاه قم172.92 کیلوبایت
خلاصه برخی از مقررات آموزشی دوره دکتری دانشگاه تهران25.66 کیلوبایت
خلاصه برخی از مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران28.79 کیلوبایت
خلاصه‌ای از آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد75.64 کیلوبایت
مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی86.5 کیلوبایت
روش اجرائی تمدید تحصیل دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس45.86 کیلوبایت
ساختار پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دانشگاه دکتری دانشگاه تهران66.85 کیلوبایت
شرایط پذیرش دانشجوی خارجی دانشگاه فردوسی مشهد57.25 کیلوبایت
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه دانشگاه قم462.31 کیلوبایت