عنوان پايان‌نامه
بررسی تجربی تحول ایمان به خدا در گستره سنی کودکی سوم و نوجوانی(7تا17 سال)
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی حیدری
تاريخ: 
29 / 02 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شناسایی عوامل و تدوین مدلی برای تبیین اخلال هویت جنسی در ایران و موضوع شناسی فقهی مرتبط با آن
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر رسول روشن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام رضا مهکام
تاريخ: 
29 / 02 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی مدل تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان و دکتر سید علی حسینی تاش
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین شیخی
تاريخ: 
27 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ساختار عاملی هویت دینی بر پایه منابع اسلامی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری و حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله نوری
تاريخ: 
22 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تجربی تحول ایمان به خدا در گستره سنی کودکی سوم و نوجوانی(7 تا 17 سال)
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی حیدری
تاريخ: 
22 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شناسایی عوامل و تدوین مدلی برای تبیین اخلال هویت جنسی در ایران و موضوع شناسی فقهی آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر رسول روشن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام رضا مهکام
تاريخ: 
22 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
گونه شناسی اسلام التقاطی در ساحت ارزش های سیاسی و تطبیق آن بر گروه های پس از انقلاب اسلامی ایران
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام قاسم روان بخش
تاريخ: 
13 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی دیدگاه غیاث الدین منصور دشتکی درباره معاد
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد رضا مدرسی
تاريخ: 
12 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین و نقد دیدگاه جان سرل درباره اعتباریات
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر طاهری خرم آبادی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عابدینی
تاريخ: 
09 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی اباحی گری جنسی در جامعه ایران معاصر
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالهادی صالحی زاده
تاريخ: 
25 / 02 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها