عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی مختصات فرهنگی جهان اجتماعی دفاع مقدس
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر بیاری
تاريخ: 
17 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شعور موجودات در آئینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی محیطی
تاريخ: 
04 / 06 / 1395
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین الگوی جامع استقلال و وابستگی متربی نسبت به مربی در نظام تربیت اسلامی
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام هادی رزاقی
تاريخ: 
07 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی عسگری و حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله نوری
تاريخ: 
06 / 06 / 1395
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی مدل تأمین اجتماعی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید علی حسینی تاش
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین شیخی
تاريخ: 
07 / 05 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و نقد دیدگاه جان دیویی در منطق :تئوری تحقیق با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد صادق علی پور
تاريخ: 
02 / 05 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی با تأکید بر مکتب ابن عربی و مکتب ذن
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی موحدیان عطار
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جعفر احمدی
تاريخ: 
30 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین نقش عوامل فرهنگی بر تغیرات باروری و ارائه الگوی مطلوب برای افزایش آن به بالای سطح جانشینی
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
تاريخ: 
30 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تنوع فرهنگی حکومت آل بویه و ارائه الگوی آن
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد هادی همایون
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی محمدی صیفار
تاريخ: 
29 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
داوری بین زمینه گرایی و ذات گرایی در باب شهود عرفانی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله شفق
تاريخ: 
27 / 03 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها