عنوان پايان‌نامه
فرآیند اقامه توحید عملی در جامعه از دیدگاه قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر امیر رضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد مهدی پورعلی فرد
تاريخ: 
08 / 07 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طبقه بندی مفاهیم بنیادین فیزیک از نگاه فلسفه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جعفر بحرینی
تاريخ: 
27 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
داوری بین زمینه گرایی و ذات گرایی در باب شهود عرفانی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام نجیب الله شفق
تاريخ: 
28 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
امکان وجود شناخت خدا از منظر قاضی سعید قمی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید حسین موسوی
تاريخ: 
29 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد گلی
تاريخ: 
24 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی منابع معرفت شناسی نظریه های خط مشی گذاری عمومی با رویکرد اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام منصور اسدی
تاريخ: 
25 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سرآغاز تحول در اخلاق از دیدگاه قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام سید احمد فقیهی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا کیومرثی
تاريخ: 
17 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و نقد دیدگاه جان دیویی در منطق ،تئوری تحقیق با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد صادق علیپور
تاريخ: 
23 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه توحید ربوبی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه ملاصدرا
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احمد محمدی پیرو
تاريخ: 
23 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شعور موجودات در آئینه آیات و روایات و تبیین آن بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی محیطی
تاريخ: 
14 / 06 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها