عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقین در زمینه نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سعید باغستانی
تاريخ: 
18 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اصول و راهبردهای سیاست خارجی دولت صفویه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی کرمانی
تاريخ: 
15 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی و تحلیل حکومت امیرالمؤمنین (ع) از آغاز تا پایان جنگ جمل(با تأکید بر سیر تاریخ حوادث)
رشته: 
تاریخ
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی یعقوبی
تاريخ: 
16 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ریشه یابی مبانی علم نوین در الهیات مسیحی قرون وسطی متأخر
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد قلی پور
تاريخ: 
14 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ماهیت استنتاج بهترین تبیین و بررسی رابطه آن با سایر انواع استدلال
رشته: 
فلسفه علم
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام امین معظمی گودرزی
تاريخ: 
15 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی مختصات فرهنگی جهان اجتماعی دفاع مقدس
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر بیاری
تاريخ: 
14 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی کلامی محمد عماره در باب مشروعیت حکومت
رشته: 
کلام
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ابوالقاسم کاظمی
تاريخ: 
13 / 10 / 1395
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
معیار های برون دینی شناخت دین حق در قرآن
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجید نقی لو
تاريخ: 
30 / 09 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظریه جمع میان تشبیه و تنزیه ابن عربی و بررسی آن بر اساس آیات و روایات
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین جعفری
تاريخ: 
20 / 09 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شیوه مواجه معصومان در برابر تهاجم های اهل کتاب
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین طاهری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا اسدی
تاريخ: 
23 / 09 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها