عنوان پايان‌نامه
چیستی ، اعتبار و هستی اعتباریات
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالله فتحی
تاريخ: 
11 / 12 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی اثرگذاری حوزه علمیه بر فرآیند خط مشی عمومی از منظر مقام معظم رهبری
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر وحید خاشعی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام صادق استوار
تاريخ: 
05 / 12 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مدیریت تحول گروهی در سازمان از منظر قرآن
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی یاورفینی
تاريخ: 
28 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظری تأثیر عدالت بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از منظر اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر نیکخو
تاريخ: 
28 / 12 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش چند فرهنگی گرایی در حل بحران افغانستان
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد محسنی
تاريخ: 
17 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
19 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عبداللهی
تاريخ: 
20 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید عزت الله احمدی
تاريخ: 
21 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد گلی
تاريخ: 
12 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت نظام سازی در فقه اهل بیت (علیهم السلام)
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر باقری
تاريخ: 
12 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها