عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی نظام سلطه و راهبردهای مواجهه با آن از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر منوچهر محمدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی راسخی
تاريخ: 
23 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
منطق حاکم بر روابط خارجی دولت نبوی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید علی رضایی موسوی
تاريخ: 
23 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی مطلوب تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد مطلبی
تاريخ: 
22 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شاخص عدالت در بانکداری اسلامی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمزه معلی
تاريخ: 
22 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی معاد جسمانی از دیدگاه آقا علی مدرس زنوزی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمید امامی فر
تاريخ: 
15 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی فقهی اقتصادی عملکرد شرکت های لیزینگ در اقتصاد ایران
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید قائم حیدری منش
تاريخ: 
22 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقدهای فخر رازی و شیخ اشراق بر منطق ابن سینا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد علیزاده کوتیانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی جمالی
تاريخ: 
18 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی روابط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر
تاريخ: 
19 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقین در زمینه نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سعید باغستانی
تاريخ: 
18 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اصول و راهبردهای سیاست خارجی دولت صفویه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی کرمانی
تاريخ: 
15 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها