عنوان پايان‌نامه
نقش چند فرهنگی گرایی در حل بحران افغانستان
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد محسنی
تاريخ: 
17 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
19 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عبداللهی
تاريخ: 
20 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید عزت الله احمدی
تاريخ: 
21 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد گلی
تاريخ: 
12 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت نظام سازی در فقه اهل بیت (علیهم السلام)
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر باقری
تاريخ: 
12 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه تفکیک قوا از منظر فقه سیاسی اسلام
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر فیروز اصلانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی ابوالفضلی
تاريخ: 
07 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقد نسبت تکفیر به شیعه با تکیه بر کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی جابری
تاريخ: 
02 / 11 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی و اصول روابط بین الملل از منظر علامه مصباح یزدی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن محمدی
تاريخ: 
25 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی وجوه ممیزه عقود مشارکتی در فقه معاملات اقتصادی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جمال شاکری
تاريخ: 
23 / 10 / 95
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها