عنوان پايان‌نامه
بررسی برخی از چالش هاي فلسفی استجابت دعا از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضي رضايي
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن زکي پور
تاريخ: 
96/12/10
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
فرآيند شکل گيري تقوا در انسان از ديدگاه قرآن کريم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسمعيل سلطاني
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن کريمي قدوسي
تاريخ: 
96/12/02
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل درون دینی تأثیر ایمان و آموزه های دینی در عقل(با نگاهی به مکتب تفکیک)
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
:جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی قاسمی
تاريخ: 
17/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین، تحلیل و نقد تجربه گرایی ساختی با تأکید بر آراء فن فراسن
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا قائمی نیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقایابراهیم جعفری
تاريخ: 
24/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش جنسیت در داوری های اخلاقی بر اساس اندیشه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی جمعه مظفری
تاريخ: 
18/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ماهیت ایمان در قرآن(از بعد گزاره ای و غیرگزاره ای بودن)
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمود فتحعلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حامد حسینیان
تاريخ: 
16/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش تعدیل کننده دین داری و دلبستگی به خدا در رابطه بین دلبستگی ناایمن اولیه و مشکلات سلامت روانی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
جناب حجه الاسلام آقای علیرضا شیخ شعاعی
تاريخ: 
دوشنبه96/11/09
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
10 / 03 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
تاريخ: 
1 / 3 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی مبانی و پیامدهای فلسفی معرفت شناسی ریچارد داوکینز در نظریه تکامل از دیدگاه حکمت اسلامی(با تأکید بر آراء مکتب سینوی و صدرایی)
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی
تاريخ: 
23 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها