عنوان پايان‌نامه
فرآيند شکل گيري و تقويت ايمان در قرآن(از بعد گزاره اي و غيرگزاره اي)
رشته: 
فلسفه دين
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي حامد حسينيان
تاريخ: 
29 / 01 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
فرهنگ سياسي در انديشه مقام معظم رهبري
رشته: 
مدرسي معارف اسلامي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد جواد نوروزي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام سيد عليرضا ادياني
تاريخ: 
29 / 01 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوي درماني خودنظم جويي براي افسردگي بر اساس منابع اسلامي؛تدوين مدل مفهومي و طرح نماي درمان و امکان سنجي و نتايج اوليه آن
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر مسعود جان بزرگي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي حميد رفيعي هنر
تاريخ: 
08 / 02 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مباني روش تحقيق در روان شناسي اسلامي
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت السلام والمسلمين آقاي دکتر علي مصباح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام اقاي علي ابوترابي
تاريخ: 
30 / 01 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسي تطبيقي و تاريخي جايگاه عقل در شيعه اماميه،معتزله و اهل حديث تا نيمه قرن پنجم هجري
رشته: 
تاريخ تشييع
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي محمد علي يوسفي زاده
تاريخ: 
23 / 01 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسي تأثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر پرويز داودی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای سید حمید جوشقاني
تاريخ: 
96/12/17
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر پرويز داودی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمد سعيد پناهي بروجردی
تاريخ: 
96/11/17
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی قاعده ضرورت علّی با نگاهی نقادانه به نظريه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضي رضايي
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی زارعي
تاريخ: 
96/12/14
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
موانع اثربخشی نماز از منظر قرآن
رشته: 
تفسیر علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای داود بهنصر
تاريخ: 
96/11/30
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سازوکارهاي فقهي و حقوقي نظارت رهبر بر قواي سه گانه در نظام جمهوري اسلامي ايران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آيت الله عباس کعبي نسب
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حسين زروندی
تاريخ: 
96/12/09
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها