عنوان پايان‌نامه
ماهیت ایمان در قرآن(از بعد گزاره ای و غیرگزاره ای بودن)
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمود فتحعلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حامد حسینیان
تاريخ: 
16/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش تعدیل کننده دین داری و دلبستگی به خدا در رابطه بین دلبستگی ناایمن اولیه و مشکلات سلامت روانی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
جناب حجه الاسلام آقای علیرضا شیخ شعاعی
تاريخ: 
دوشنبه96/11/09
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
تاريخ: 
10 / 03 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
تاريخ: 
1 / 3 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی مبانی و پیامدهای فلسفی معرفت شناسی ریچارد داوکینز در نظریه تکامل از دیدگاه حکمت اسلامی(با تأکید بر آراء مکتب سینوی و صدرایی)
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی
تاريخ: 
23 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری
رشته: 
تاریخ
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
تاريخ: 
25 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام کمال مظلومی زاده
تاريخ: 
19 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی و تعیین گستره حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
دانش‌پژوه: 
محمد حسین گرگانی
تاريخ: 
12 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
تاريخ: 
31 / 01 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی ادعای تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل تاریخی و محتوایی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد حاجتی
تاريخ: 
11 / 02 / 96
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها