دفاعيه پايان‌نامه

«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

مقایسه مبناگرایی در معرفت شناسی اسلامی و معرفت شناسی غرب با تمرکز بر آراء لورنس بونجور و ریچارد فومرتون

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباسعلی امیری
مقطع: 
دکتري
رشته: 
حکمت متعالیه
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
تاريخ: 
۲۵/۰۴/۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

طراحی و تبیین الگوی اسلامی خط مشی گذاری عمومی خانواده محور

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید ابوالفضل حسنی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
مدیریت
استاد راهنما: 
دکتر علی رضاییان و حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پورفر
تاريخ: 
۲۲/۰۴/۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید علیرضا طباطبایی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
حقوق
استاد راهنما: 
آیت الله عباس کعبی نسب
تاريخ: 
۱۷/۰۴/۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

واکاوی جایگاه و نقش معرفت در فرآیند تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه هرم روان شناختی علامه مصباح یزدی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حمید رضا کاظمی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی
تاريخ: 
۱۵/۰۴/۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
مقطع: 
دکتري
رشته: 
تاریخ
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
تاريخ: 
۱۷/۰۴/۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش عرف در ارزش اخلاقی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن محیطی اردکان
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه اخلاق تطبیقی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
تاريخ: 
۰۳ / ۰۴ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
علوم سیاسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
تاريخ: 
۱۰ / ۰۳ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
تاريخ: 
۱ / ۳ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی انتقادی مبانی و پیامدهای فلسفی معرفت شناسی ریچارد داوکینز در نظریه تکامل از دیدگاه حکمت اسلامی(با تأکید بر آراء مکتب سینوی و صدرایی)

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
تاريخ: 
۲۳ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
مقطع: 
دکتري
رشته: 
تاریخ
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
تاريخ: 
۲۵ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دفاعيه پايان‌نامه

www.edu.iki.ac.ir