دفاعيه پايان‌نامه

«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

چیستی ، اعتبار و هستی اعتباریات

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالله فتحی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه تطبیقی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
تاريخ: 
۱۱ / ۱۲ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

طراحی الگوی اثرگذاری حوزه علمیه بر فرآیند خط مشی عمومی از منظر مقام معظم رهبری

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام صادق استوار
مقطع: 
دکتري
رشته: 
مدیریت
استاد راهنما: 
دکتر وحید خاشعی
تاريخ: 
۰۵ / ۱۲ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

مدیریت تحول گروهی در سازمان از منظر قرآن

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی یاورفینی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
مدیریت
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
تاريخ: 
۲۸ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

تبیین نظری تأثیر عدالت بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از منظر اسلام

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر نیکخو
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
مدیریت
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
تاريخ: 
۲۸ / ۱۲ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش چند فرهنگی گرایی در حل بحران افغانستان

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد محسنی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
جامعه شناسی
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
تاريخ: 
۱۷ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
علوم سیاسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
تاريخ: 
۱۹ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عبداللهی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
علوم سیاسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
تاريخ: 
۲۰ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید عزت الله احمدی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
مدرسی معارف
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
تاريخ: 
۲۱ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی تطبیقی کارآمدی شیوه های رفع تعارض علم و دین در مکتب فکری علامه طباطبایی و نومعتزله و تأثیر پذیری آنها از اندیشمندان غربی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد گلی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
تاريخ: 
۱۲ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

ظرفیت نظام سازی در فقه اهل بیت (علیهم السلام)

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر باقری
مقطع: 
دکتري
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
تاريخ: 
۱۲ / ۱۱ / ۹۵
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دفاعيه پايان‌نامه

www.edu.iki.ac.ir