عنوان پايان‌نامه
الگوی سلامت جنسی همسران بر اساس منابع اسلامی, ساخت بسته آموزشی وبررسی کارآمدی آن بر میزان رضایت جنسی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا بنیانی
تاريخ: 
31 / 01 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ثبات قدم در منابع اسلامی و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت الله صفری
تاريخ: 
19 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی منافع دولت اسلامی درسیاست خارجی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
: جناب آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی شجاعی
تاريخ: 
21 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی پیامدهای هرمنوتیک پل ریکور در روش شناسی علوم انسانی
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمود مرتضوی شاهرودی
تاريخ: 
23 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی جاذبه میان فردی بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدرضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد ناصر
تاريخ: 
14 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه سرشت و رفتار انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مراد علی شورگشتی
تاريخ: 
12 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
معاد جسمانی با جسم عنصری از دیدگاه عقل و نقل
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد مهدی نبویان
تاريخ: 
04 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی تربیت ولایی در دوران کودکی
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید احمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احسان زینلی
تاريخ: 
02 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انسان شناسی سیاسی غرب معاصر بر مبنای فلسفه سیاسی فارابی
رشته: 
فلسفه سیاسی اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید مهدی سیدیان
تاريخ: 
02 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای سیاست توحید محور اسلامی در عصر پساسکولار در سطوح ملی،امتی و جهانی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد ذوالفقاری
تاريخ: 
01 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها