عنوان پايان‌نامه
رابطه آموزه خلوت با بعد اجتماعی انسان در عرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود حسن زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید رسول اختری
تاريخ: 
30 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رتبه بندی ارزش های اخلاقی درحدیث جنود عقل و جهل
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد سعید ایزدپناه
تاريخ: 
02 / 08 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ارزش های اصلی زمینه ساز در رشد شخصیت اخلاقی در قرآن کریم
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد زارعان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر مظفری
تاريخ: 
17 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی نظریات مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف و پیامدهای اقتصادی آن
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی ابوطالب
تاريخ: 
11 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
چیستی و مبانی اخلاق عرفانی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام
تاريخ: 
10 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
چرایی تقدم زندگی دنیوی بر زندگی اخروی انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد حسین ذوالفقاری
تاريخ: 
06 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شاخص های امنیت سیاسی در فقه اسلامی با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی(ره)
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رسول حکمی شلمزاری
تاريخ: 
04 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش های متعالی در رفتار انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هابیل گرمابی
تاريخ: 
03 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سنخ شناسی زندگی بر اساس اندیشه اسلامی و روان شناسی مثبت گرا با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید هادی سرکشیک
تاريخ: 
16 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظری تأثیر معنویت اسلامی کارکنان بر ارتباطات درون سازمانی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید حیدرعلی
تاريخ: 
08 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها