دفاعيه پايان‌نامه

«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش عرف در ارزش اخلاقی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن محیطی اردکان
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه اخلاق تطبیقی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
تاريخ: 
۰۳ / ۰۴ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین خلوصی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
علوم سیاسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
تاريخ: 
۱۰ / ۰۳ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
تاريخ: 
۱ / ۳ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی انتقادی مبانی و پیامدهای فلسفی معرفت شناسی ریچارد داوکینز در نظریه تکامل از دیدگاه حکمت اسلامی(با تأکید بر آراء مکتب سینوی و صدرایی)

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید فخر الدین طباطبایی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
تاريخ: 
۲۳ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی تاریخی وضعیت نظام آموزشی امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد جواد یاوری
مقطع: 
دکتري
رشته: 
تاریخ
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
تاريخ: 
۲۵ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام کمال مظلومی زاده
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
تاريخ: 
۱۹ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

مبانی و تعیین گستره حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق

دانش‌پژوه: 
محمد حسین گرگانی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
حقوق
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
تاريخ: 
۱۲ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
مقطع: 
دکتري
رشته: 
فلسفه دین
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
تاريخ: 
۳۱ / ۰۱ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی ادعای تأثیرپذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل تاریخی و محتوایی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد حاجتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
دین شناسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن
تاريخ: 
۱۱ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها
«جلسه دفاع»
عنوان پايان‌نامه

بررسی مبانی کلامی سید قطب در ماهیت حکومت دینی و مشروعیت سیاسی

دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباس نجفی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
رشته: 
دین شناسی
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر صفدر الهی راد
تاريخ: 
۱۱ / ۰۲ / ۹۶
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دفاعيه پايان‌نامه

www.edu.iki.ac.ir